Шукати
Шукати
Меню
Кошик
0
Обліковий запис
…

Premia Szybkiego Awansu

Premia Szybkiego Awansu jest przeznaczona dla Dystrybutorów, którzy dynamicznie rozwijają swój biznes.
Każdy status (poczynając od statusu Lidera) ma przypisaną liczbę miesięcy w przeciągu których należy go osiągnąć, aby otrzymać dodatkową premię. Aby otrzymać premię należy zakwalifikować się na odpowiedni status oraz potwierdzić go trzykrotnie w miesiącach następujących bezpośrednio po osiągnięciu tego statusu.

Lider - 600 zł - awans w 3 miesiące od daty rejestracji
Lider-Asystent - 1 000 zł - awans w 6 miesięcy od daty rejestracji
Lider-Konsultant - 3 000 zł - awans w 9 miesięcy od daty rejestracji
Lider-Menadżer - 6 000 zł - awans w 12 miesięcy od daty rejestracji*
Dyrektor-Asystent - 15 000 zł - awans w 24 miesiące od daty rejestracji*
Dyrektor-Konsultant - 15 000 zł - awans bez limitu czasowego
Dyrektor-Menadżer - 30 000 zł - awans bez limitu czasowego
Członek Rady Dyrektorów - 75 000 zł - awans bez limitu czasowego

Przyspieszamy


Każdy nowy Dystrybutor/Klient VIP, który awansuje na Lidera w pierwszym lub drugim miesiącu od podpisania umowy z NSP, już w miesiącu awansu może być rozliczony jako Lider z niższymi procentami premii (Przyspieszenie). Przyspieszone rozliczenie nowego Lidera oznacza także zaliczenie miesiąca awansu jako pierwszego potwierdzenia statusu Lidera i otrzymanie pierwszej raty premii za awans na status Lidera (200 PLN). Przyspieszenie w Promocji Szybkiego Awansu stosowane jest na pisemny wniosek sponsora, złożony do 5 dnia miesiąca po miesiącu rozliczeniowym. Nie będzie możliwości wstecznego przeliczenia premii lub uznania potwierdzenia awansu. Zgłoszenia należy przesyłać emailem na biuro@nsppolska.pl.

Sponsor awansującego Lidera w statusie niższym niż Lider awansuje także na status Lidera-Asystenta jeśli posiada co najmniej 500 punktów jednej składowej, ale zostaje rozliczony jak Lider-Asystent w miesiącu awansu i otrzyma pierwsza ratę premii (roll-up za 50 PLN) tylko w przypadku, gdy ma 1500 punktów jednej składowej. Sponsor w statusie Lider awansuje na status Lidera Asystenta i zostaje rozliczony jako Lider Asystent jeśli ma 500 punktów jednej składowej. Sponsorów przyspieszonych Liderów nie trzeba zgłaszać osobno.

Premia Szybkiego Awansu jest wypłacana w trzech częściach.
Każda część premii zostaje wypłacona po każdorazowym potwierdzenie statusu. Każda część premii to trzecia część całkowitej kwoty przysługującej danemu statusowi. Wyjątek stanowi premia za awans na status Lidera-Asystenta.
Za pierwsze potwierdzenie statusu Lidera-Asystenta przysługuje roll-up firmowy za 50 zł., a za drugie i trzecie potwierdzenie statusu po 500 zł.
Przykład: Aby otrzymać pierwszą część premii za Szybki Awans na status Lidera (200 zł.) wystarczy potwierdzić awans w pierwszym miesiącu następującym po awansie.
* Awans na status Lidera-Menadżera i Dyrektora-Asystenta po wskazanym w tabeli terminie oznacza wypłatę premii tylko za dwa pierwsze potwierdzenia statusu.
Поділитися кошиком
Додати кошик